Wilnis

Mijn geboorte en woonplaats “Wilnis” vind ik nog steeds de moeite waard. We maken samen met Mijdrecht , Vinkeveen en Abcoude deel uit van de gemeente “De Ronde Venen”.  Wilnis is, en hopelijk blijft, uniek. Met o.a. foto’s zal ik U laten zien waarom dat zo is.

  • Molen Wilnis

Een dorp in de gemeente De Ronde Venen in de Nederlandse provincie Utrecht, gelegen tussen Utrecht en Amsterdam. De voormalige gemeente Wilnis ontstond uit een samenvoeging van de toenmalige gemeenten Oudhuizen en Wilnis op 13 juni 1857, en ging in 1989 op in de gemeente De Ronde Venen. Wilnis telt 5130 inwoners (2008). Op 1 januari 2011 werd ook de tot dan toe zelfstandige gemeente Abcoude toegevoegd.

De naam Wilnis is waarschijnlijk afgeleid van wildernis, uit het moerasgebied met weelderige plantengroei met vooral riet en zegge waaruit zich veenmoeras kon ontwikkelen. In 1085 werd voor het eerst begonnen met de ontginning van het gebied onder leiding van de kanunniken van Sint-Jan. Sloten die afwaterden op de Kromme Mijdrecht werden gegraven, en daarmee daalde het waterpeil. Het veen klonk in, en zo ontstond bruikbaar grasland. Toen aan het einde van de middeleeuwen turf als brandstof werd ontdekt, werd het grasland uitgeturfd. Door het op deze wijze afgraven van de grond ontstonden onder andere de Wilnisse plassen. Vanaf de 19e eeuw werden deze plassen drooggelegd door de droogmakerijen van de Eerste, Tweede en Derde Bedijking. Pas in 1925 werd dit proces voltooid met de drooglegging van Wilnis Veldzijde.

In het dorp staat een korenmolen uit 1823: De Veenmolen.

Het dorp kreeg op 26 augustus 2003 landelijke bekendheid toen de ringdijk van de polder Groot-Mijdrecht doorbrak. Voor meer foto’s zie sub-menu dijkverschuiving.