Zouaven

Wat waren zouaven? Een stukje geschiedenis.

In de 19e eeuw vormde de Kerkelijke staat een groot probleem voor het Italiaanse eenheidstreven (Risorgimento). Vittorio Emanuele II (1820-1878), de eerste koning van Italië, was van mening dat Rome tot zijn koninkrijk behoorde. De soevereiniteit van het Pausdom kwam hierdoor in gevaar. De toenmalige paus Pius IX (1792-1878) wende zich tot de katholieke wereld voor hulp.
In heel Europa reageerden duizenden gelovigen door zich aan te melden in het Pauselijke leger. Een derde van deze trouwe katholieken, zouaven genoemd, was van Nederlandse afkomst. Wat bracht deze, veelal, jonge Nederlanders ertoe om te vechten voor een andere staat? En wat waren de gevolgen voor hen die uiteindelijk weer terugkeerden naar Nederland? Zie verder de website  “Vechten voor de Paus”

martinus

martinus-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martinus Reurings, als vroom katholiek,  besloot gehoor te geven aan de oproep van de Paus. Hij werd ingeschreven onder legernummer 3600 van 2 februari 1867 tot 12 februari 1869.  Op 5 augustus 1869 sloot hij een nieuwe verbintenis onder legernummer 8952. Hij bleef in dienst tot de val van Rome op 20 september 1870. (Zie zijn inschrijvingsformulier)

In augustus 1867 hielp hij de choleralijders te Albano. Hij nam deel aan de veldtocht van 1867. Hij werd onderscheiden met de gouden ‘Bene Merenti’ en het ‘Mentanakruis’.
Het Kruis van Mentana is een achthoekig kruis met aan de voorkant de woorden ‘Hinc Victoria’, dit is ‘Van hier de Overwinning’ en aan de achterzijde: ‘Fide et virtute’; dit is: ‘Door Trouw en Dapperheid’ en als zinnebeelden aan de achterzijde de Tiaar en de twee sleutels en aan de voorkant het kruis. De gouden Medaille van Albano was een bijzondere beloning voor de veertig vrijwilligers, die de slachtoffers van de cholera, welke daar onbegraven bleven en groot gevaar voor verdere besmetting opleverden, met inzet van eigen leven ter aarde hadden besteld. De medaille droeg als tekst: “Bene Merenti”. dit is: ‘Voor hem, die zich verdienstelijk maakte”. De derde medaille was ook ‘Bene Merenti’. Deze werd in 1891 door Paus Leo XIII met randschrift en aan de achterzijde de woorden, zoals gezegd: “Bene Merenti”.

Bovenstaand schilderij met de originele medailles hangt in de gang van het Zouavenmuseum te Oudenbosch (NB.)

Er zijn 2 brieven bekend, die Martinus aan zijn moeder schreef.(klik hier) De originele brieven zelf zijn spoorloos; zij zouden door zijn dochter Anna Maria ter bewaring gegeven zijn aan de nonnen in het bejaardenhuis Gerardus Marjella in Mijdrecht. Het bejaardenhuis is afgebroken en met de nonnen zijn de brieven verdwenen…